Verkoop van machines & materiaaluitrusting

voor het plaatsen van leidingen in de ondergrond, zonder graafwerken te moeten realiseren.

GESTUURD BOREN

HDD Boorsysteem (Horizontal Directional Drilling) - HDD boormachinesFORINTEC verkoopt parabolisch gestuurde boorinstallaties (HDD boorsystemen).
Hieronder verstaat men dat er eerst op gestuurde wijze een pilootboring wordt verwezenlijkt. De navelstreng van boorstangen wordt in een 2de fase vervangen door de uiteindelijke hdpe productleiding. Naargelang de diameter van de hdpe buis, wordt het boorgat verruimd bij het takelwerk. Door de boorstangen wordt er boorvloeistof gepompt ter afkoeling van de zender en de evacuatie van de cuttings.

 TerraMacs
 

Astec


Halco
 

Forintec grondboormachines | Gestuurd boren | HDD boorsystemen

Verkoop - Wisselstukken & herstelling

Bekijk onze service dienst All the services you need are right here
See our complete services and technique catalog or Contact us